HEMEN ONLINE TERAPİ VE ONLİNE PSİKOLOG İÇİN TIKLAYIN

 

Bedensel Belirti Bozukluğu, psikodinamik perspektiften incelendiğinde, bedensel semptomların altında yatan psikolojik nedenleri ve içsel çatışmaları vurgular. Psikodinamik yaklaşım, bilinçdışı dürtülerin, içsel çatışmaların ve savunma mekanizmalarının bedensel semptomlara nasıl yansıdığını açıklamaya odaklanır. Bu perspektif, bedensel belirti bozukluğuyla ilgili terapi ve tedavi süreçlerinde, bireyin geçmiş deneyimleri, ilişkileri ve içsel dinamikleri göz önünde bulundurmayı vurgular. Bu inceleme, bedensel...

Kendine Yabancılaşma (Depersonalizasyon) ve Gerçekdışılık (Derealizasyon) terimleri, psikolojik bir durumu tanımlar. Kendine yabancılaşma, kişinin kendisini, duygularını veya deneyimlerini gerçekten uzakta, yabancılaşmış gibi hissetmesini ifade ederken, gerçekdışılık ise kişinin çevresini veya gerçekliği değişmiş, donuk veya yabancı gibi algılamasıdır. Bu durumlar genellikle stres, travma, kaygı bozuklukları veya depresyon gibi durumlarla ilişkilidir. Psikodinamik perspektiften incelendiğinde, bu durumlar kişinin...

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), ayrıca post-travmatik stres bozukluğu olarak da bilinir, travmatik bir olayın ardından ortaya çıkan bir psikiyatrik bozukluktur. Bu inceleme, TSSB’yi psikodinamik perspektiften ele alarak, kişinin bilinçdışı süreçlerin ve geçmiş deneyimlerin TSSB gelişimindeki rolünü incelemektedir. Psikodinamik perspektif, bireyin iç dünyasını, bilinçdışı süreçlerini ve savunma mekanizmalarını anlamak için odaklanır. Bu inceleme, TSSB’nin psikodinamik...

Deri Yolma Bozukluğu, kişinin cilt yüzeyini kazıma, koparma veya yaralama eylemlerini içeren bir psikolojik bozukluktur. Psikodinamik perspektiften yapılan bir inceleme, bu bozukluğu altında yatan derin psikolojik nedenleri ve içsel çatışmaları anlamaya odaklanır. Bu inceleme, kişinin bilinçdışı dürtülerinin, geçmiş travmaların, duygusal zorlukların ve kendine zarar verici davranışların arasındaki ilişkileri anlamak için psikanalitik teorileri ve kavramları kullanabilir....

Beden Algısı Bozukluğu, daha yaygın olarak Vücut Dismorfik Bozukluğu olarak bilinir. Bu durum, kişinin kusurlu olduğuna inanarak aşırı bir şekilde vücutlarıyla ilgili endişe duyması ve bu durumun sosyal ve işlevsel yaşamlarını olumsuz etkilemesiyle karakterizedir. Psikodinamik perspektiften yapılan incelemeler, bu durumun altında yatan psikolojik dinamikleri anlamaya odaklanır. Bunun yanı sıra, kişinin çocukluk dönemi deneyimleri, kişilik özellikleri...

Agorafobi, kişinin genellikle kalabalık yerlerden, açık alanlardan veya tanıdık olmayan yerlerden kaçınma korkusuyla karakterize olan bir anksiyete bozukluğudur. Psikodinamik perspektiften incelendiğinde, agorafobi genellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, ayrılık kaygısı veya travmatik olaylarla ilişkilendirilir. Psikodinamik teorilere göre, agorafobi genellikle bilinçdışı dürtülerin, iç çatışmaların ve savunma mekanizmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Terapi sürecinde, bu perspektifler...

Toplumsal Kaygı Bozukluğu, yaygın olarak sosyal fobi olarak bilinen bir psikiyatrik durumdur. İnsanların sosyal etkileşimlerde aşırı derecede kaygı hissetmesi ve bu kaygının günlük yaşamlarını olumsuz etkilemesiyle karakterizedir. Psikodinamik perspektiften bakıldığında, bu durumun altında bilinçdışı dürtülerin ve iç çatışmaların etkili olduğu düşünülür. Kişinin geçmiş deneyimleri ve ilişkileri, bugünkü kaygı bozukluğunun oluşumunda rol oynar. Psikodinamik terapi, bu...

Seçici Mutizm (Mutizm): Psikodinamik Bir Perspektiften İnceleme Seçici mutizm, diğer durumlarda konuşmasına rağmen, belirli sosyal durumlarda tutarlı bir şekilde konuşma başarısızlığı ile karakterize edilen bir çocukluk anksiyete bozukluğudur. Bu fenomen genellikle seçici mutizmin gelişimine katkıda bulunan bilinçsiz çatışmalara ve dinamiklere odaklanan psikodinamik bir bakış açısıyla incelenir. Psikodinamik teoriler, durumun çözülmemiş duygusal çatışmalar, endişe ve belirli...

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu, kişinin yakın ilişkilerden ayrılmaktan duyduğu aşırı endişe ve korku ile karakterize edilen bir psikolojik bozukluktur. Psikodinamik perspektiften bakıldığında, bu bozukluğun temelinde çocukluk döneminde yaşanan ayrılık deneyimleri, bağlanma tarzı ve içsel çatışmaların rol oynadığı düşünülmektedir. Psikodinamik yaklaşım, bu bozukluğun altında yatan bilinçdışı süreçleri ve geçmiş deneyimlerin etkilerini inceleyerek tedavi yöntemleri geliştirmeyi amaçlar. Bu...

Süregiden Depresyon Bozukluğu (Distimi), psikodinamik perspektiften incelenen bir depresyon türüdür. Bu durum, uzun süreli hafif depresif semptomlarla karakterizedir ve kişinin günlük yaşamını etkileyebilir. Psikodinamik perspektif, bireyin bilinçdışı dürtülerinin, iç çatışmalarının ve ilişkisel dinamiklerin bu durumu nasıl etkilediğini inceler. Bu bakış açısı, bireyin geçmiş deneyimleri ve ilişkilerin şu anki durumunu nasıl etkilediğini anlamak için kullanılır. Süregiden...

WhatsApp Destek