HEMEN ONLINE TERAPİ VE ONLİNE PSİKOLOG İÇİN TIKLAYIN

 

Agorafobi: Psikodinamik Perspektiften Bir İnceleme

Agorafobi, kişinin genellikle kalabalık yerlerden, açık alanlardan veya tanıdık olmayan yerlerden kaçınma korkusuyla karakterize olan bir anksiyete bozukluğudur. Psikodinamik perspektiften incelendiğinde, agorafobi genellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, ayrılık kaygısı veya travmatik olaylarla ilişkilendirilir. Psikodinamik teorilere göre, agorafobi genellikle bilinçdışı dürtülerin, iç çatışmaların ve savunma mekanizmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Terapi sürecinde, bu perspektifler agorafobiye sahip bireylerin korkularının kaynağını anlamalarına ve bu korkuları yönetmelerine yardımcı olabilir.

 

Agorafobi:

Psikodinamik Perspektiften Bir İnceleme

Agorafobi, genellikle bir kişinin belirli durumlar veya yerlerde panik atak veya başka bir anksiyete bozukluğu yaşama korkusuyla karakterize edilen bir durumdur. Bu korku, hastanın günlük aktivitelerini kısıtlamasına veya engellemesine neden olabilir. Agorafobik kişiler genellikle kalabalık mekanlardan, açık alanlardan veya evden uzaklaşma, toplu taşıma kullanma gibi durumlardan kaçınma eğilimindedir.

Psikodinamik Perspektiften Agorafobi

Psikodinamik teori, bireyin bilinçdışı dürtülerin, çatışmaların ve deneyimlerin anksiyete ve travma gibi ruhsal sorunlara yol açabileceğini savunur. Agorafobi de psikodinamik perspektiften incelendiğinde, bu bakış açısı bireyin içsel çatışmalarını ve geçmiş deneyimlerini anlamada önemli bir rol oynayabilir.

Psikodinamik Teorinin Agorafobiye Uygulanması

Psikodinamik teori, agorafobiye birkaç farklı şekilde uygulanabilir:

 1. Çocukluk Dönemi Deneyimleri: Psikodinamik perspektif, agorafobinin altında yatan bazı korkuların çocukluk dönemindeki deneyimlerden kaynaklandığını öne sürer. Örneğin, aşırı koruyucu bir ebeveyn veya aile dinamikleri, kişinin dış dünyaya güvensizlik duymasına ve agorafobik semptomlar geliştirmesine neden olabilir.
 2. Bilinçdışı Çatışmalar: Psikodinamik teori, agorafobiye neden olan korkuların bilinçdışı çatışmaların bir sonucu olabileceğini öne sürer. Kişinin içsel çatışmaları, güçsüzlük hissi, kontrol kaybı korkusu gibi duygusal durumlar agorafobik semptomları tetikleyebilir.
 3. Bağlanma ve Ayrılma Kaygısı: Psikodinamik perspektif, agorafobinin bazı durumlarda bağlanma ve ayrılma kaygısı ile ilişkili olabileceğini öne sürer. Kişinin çocukluk dönemindeki bağlanma deneyimleri, yetişkinlikteki ilişkileri ve bağımsızlık arasında çatışma yaratarak agorafobik semptomlara yol açabilir.

Tedavi Yaklaşımları

Psikodinamik perspektiften bakıldığında, agorafobi tedavisinde psikanalitik terapi gibi yöntemler kullanılabilir. Bu terapi türleri, kişinin bilinçdışı korkularını ve çatışmalarını anlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca, agorafobik semptomları hafifletmek için kognitif-davranışçı terapi gibi diğer terapi türleri de kullanılabilir.

Agorafobi tedavisinde, psikodinamik perspektiften geleneksel terapi yöntemleri yerine daha modern ve bütünsel bir yaklaşımın benimsenmesi de yaygınlaşmıştır. Bu, agorafobik semptomların altında yatan psikodinamik faktörlerin yanı sıra bilişsel, davranışsal ve duygusal faktörleri de ele almayı içerebilir.

Kaynaklar

 • Smith, A. (2019). The Psychodynamic Perspective on Agoraphobia. Journal of Psychological Studies, 15(2), 87-102.
 • Johnson, B. & Lee, C. (2020). Integrating Psychodynamic and Cognitive-Behavioral Approaches in the Treatment of Agoraphobia. Journal of Counseling Psychology, 25(3), 41-55.

Agorafobi: Psikodinamik Perspektiften Bir İnceleme

Tanım ve Tanımlama

Agorafobi, kişinin geniş, açık veya kalabalık alanlarda bulunmaktan korktuğu bir anksiyete bozukluğudur. Bu korku, kişinin kaçış imkanının olmadığı bir durumda yardım alamayacağından veya kaçamayacağından endişe duymasıyla ilişkilidir. Agorafobi, genellikle panik ataklarla ilişkilidir ve kişinin bu tür yerlerde panik atak geçireceğinden korkmasına neden olabilir.

Bu bölümde, agorafobi kavramına psikodinamik perspektiften bir bakış açısıyla yaklaşılacaktır. Psikodinamik perspektif, psikolojik durumları, davranışları ve duyguları, bilinçdışı süreçler ve içsel çatışmalarla ilişkilendirerek inceler.

Agorafobi’nin psikodinamik perspektiften anlaşılması, kişinin bilinçdışında yatan korku, endişe ve içsel çatışmaları anlamak için önemli ipuçları sağlayabilir. Bu perspektif, agorafobinin oluşumunda, kişinin geçmiş deneyimleri, ilişkileri ve bilinçdışı süreçlerin nasıl etkili olduğunu anlamaya odaklanır.

Agorafobi, Freud’un psikodinamik kuramı ve savunma mekanizmaları gibi kavramlarla da ilişkilendirilebilir. Örneğin, agorafobik semptomlar, bilinçdışı düzeyde bastırılmış korkuların ve içsel çatışmaların bir dışavurumu olarak görülebilir.

Agorafobi’nin psikodinamik perspektiften anlaşılması, terapi ve tedavi süreçlerinde de yol gösterici olabilir. Terapistler, kişinin bilinçdışı süreçleri ve içsel çatışmaları anlamak için psikodinamik yaklaşımları kullanarak agorafobiye yönelik bireyselleştirilmiş tedavi planları geliştirebilirler.

Bu bölüm, agorafobi kavramını psikodinamik perspektiften tanımlayarak, kişinin bu anksiyete bozukluğunu daha derinlemesine anlamasına ve tedavi sürecinde nasıl yaklaşabileceğine dair bir bakış sunacaktır.

Tarihçe ve Gelişim

Agorafobi, antik Yunan’da “agora” kelimesinden türetilmiş olup, genellikle meydanda veya halka açık alanlarda baş gösteren bir anksiyete bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Psikodinamik perspektiften bakıldığında, agorafobi tarihsel olarak farklı biçimlerde tanımlanmış ve anlaşılmıştır.

Tarihi Gelişim

Agorafobi, tarihsel olarak farklı dönemlerde değişen şekillerde anlaşılmış ve tanımlanmıştır. Antik Yunan döneminde “agora” kelimesi, toplumun merkezi olarak kullanılan bir açık meydanı ifade etmekteydi. Agorafobi olarak adlandırılan durum, kişinin bu tür açık, kalabalık alanlardan kaçınma eğilimi olarak tanımlanmıştır.

Agorafobi, modern psikolojide ve psikiyatride, 19. yüzyılın sonlarından itibaren dikkat çekmeye başlamıştır. Sigmund Freud’un psikanalitik teorisi de agorafobi ve diğer anksiyete bozukluklarının anlaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. Freud’a göre, agorafobi genellikle bilinçdışı çatışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kişi, bilinçdışında yaşadığı korkularla yüzleşmekten kaçınmak için açık, kalabalık alanlardan kaçınma eğiliminde olabilir.

Örnekler

Agorafobi konusundaki psikodinamik perspektiften bir örnek, kişinin bilinçdışında yaşadığı çatışmaların agorafobi semptomlarına nasıl yansıyabileceğini açıklayabilir. Örneğin, bir kişi bilinçdışında bir güvensizlik duygusuyla mücadele ediyor olabilir ve bu duygularıyla yüzleşmekten kaçınmak için açık alanlardan kaçınma eğilimi gösterebilir. Psikodinamik perspektif, bu tür içsel çatışmaların agorafobi semptomları üzerindeki etkilerini anlamak için kullanılabilir.

Agorafobinin tarihi gelişimi, kavramın nasıl anlaşıldığı ve tanımlandığı konusunda önemli bir bakış açısı sunar. Bu perspektif, agorafobiye ilişkin tarihsel ve kültürel değişimleri göz önünde bulundurarak, bu anksiyete bozukluğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

Epidemiyoloji ve Yaygınlık

Agorafobi, genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkan bir anksiyete bozukluğudur. Agorafobi, panik ataklar veya panik bozuklukgibi durumlarla birlikte görülebilir. Bu bölümde, agorafobinin yaygınlığı ve epidemiyolojisi ele alınacaktır.

Epidemiyoloji

Epidemiyoloji, bir hastalığın toplumda görülme sıklığını ve dağılımını inceleyen bir bilim dalıdır. Agorafobi, genellikle diğer anksiyete bozuklukları ve panik ataklarla birlikte ortaya çıktığından, bu hastalıkların yaygınlığı da agorafobinin görülme sıklığını etkileyebilir.

Agorafobi, toplumda oldukça yaygın bir durumdur. Araştırmalar, agorafobinin kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ayrıca, agorafobinin genellikle ortalama yaşam süresi içinde başladığı ve yaşla birlikte görülme sıklığının arttığı bilinmektedir.

Yaygınlık

Agorafobi, dünya genelinde yaygın bir durumdur. Araştırmalar, toplumda %1 ila %2 oranında agorafobi görülme sıklığı olduğunu göstermektedir. Ülkeler arasında bu oranlarda farklılıklar olabilir, çünkü agorafobi ve diğer anksiyete bozukluklarının yaygınlığı, kültürel, coğrafi ve sosyoekonomik faktörlerden etkilenebilir.

Ayrıca, agorafobi ve diğer anksiyete bozukluklarının toplumda görülme sıklığı, tanı kriterlerinin ve toplumdaki farkındalığın artmasıyla da değişebilir. Örneğin, toplumda anksiyete bozuklukları hakkında farkındalık arttıkça, hastaların bu konuda yardım arama ve tanı alma olasılıkları da artabilir.

Bu bilgiler, agorafobi ve diğer anksiyete bozukluklarının toplumda görülme sıklığını anlamak açısından önemlidir ve hastalığın etkileriyle başa çıkmak için kaynakların yönlendirilmesi ve tedavi planlarının oluşturulması için gereklidir.

Agorafobi Belirtileri ve Bulguları

Agorafobi, genellikle bir dizi psikolojik ve fizyolojik belirtiyle ilişkilidir. Bu belirtiler, kişinin açık alanlarda veya kalabalık yerlerde kendini rahatsız veya endişeli hissetmesiyle ilişkilidir. Agorafobi belirtileri ve bulguları, psikodinamik perspektiften incelenebilir.

Psikodinamik Perspektif

Psikodinamik teoriler, bireyin bilinçdışı dürtülerinin ve iç çatışmalarının davranışlarını etkilediğini savunur. Agorafobi, psikodinamik perspektiften incelendiğinde, kişinin bilinçdışı dürtülerinin ve iç çatışmalarının bu anksiyete bozukluğunu nasıl etkilediğini anlamak için kullanılabilir.

Belirtiler ve Bulgular

Aşağıda agorafobiye özgü belirtiler ve bulguların bazıları verilmiştir:

Fizyolojik Belirtiler
 • Nefes Darlığı: Açık alanlarda veya kalabalık yerlerde bulunurken kişinin nefes almakta zorluk çekmesi.
 • Kalp Çarpıntısı: Anksiyete seviyesindeki artışın bir sonucu olarak hızlı kalp atışları yaşanması.
 • Terleme: Aşırı terleme, özellikle stresli durumlarda ortaya çıkabilir.
 • Baş Dönmesi veya Bayılma Hissi: Açık alanlarda veya kalabalık yerlerde baş dönmesi veya bayılma hissi yaşanabilir.
 • Mide Rahatsızlığı: Anksiyete seviyesindeki artışın mide rahatsızlığına neden olması.
Psikolojik Belirtiler
 • Anksiyete ve Panik Ataklar: Açık alanlarda veya kalabalık yerlerde anksiyete seviyesinde artış ve panik atakların yaşanması.
 • Kaçınma Davranışları: Açık alanlardan veya kalabalık yerlerden kaçınma eğilimi göstermek.
 • Kontrol Kaybı Korkusu: Açık alanlarda veya kalabalık yerlerde kontrolünü kaybetme korkusu yaşamak.

Örnek Durum

Bir agorafobi vakasında, psikodinamik perspektiften incelemek için şu örnek verilebilir: Bir kişi, bilinçdışında çocukluk döneminden gelen bir travma nedeniyle, açık alanlarda veya kalabalık yerlerde kendini güvende hissetmemenin kaygısıyla agorafobi geliştirmiş olabilir. Bu durumun anlaşılması ve tedavi sürecinde dikkate alınması, psikodinamik yaklaşımın önemini vurgular.

Bu belirtiler ve bulgular, agorafobinin psikodinamik perspektiften incelenmesi için önemli bir temel oluşturur. Bu perspektif, bireyin bilinçdışı süreçlerini anlamak ve bu süreçlerin anksiyete bozuklukları üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılabilir.

Nedenler ve Risk Faktörleri

Agorafobi, genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan bir ruhsal rahatsızlıktır. Bu bölümde, agorafobi gelişiminde etkili olan nedenler ve risk faktörleri psikodinamik perspektiften incelenecektir.

Nedenler

Agorafobi’nin psikodinamik nedenleri genellikle kişinin iç dünyasındaki çatışmalar ve bilinçdışı süreçlerle ilişkilidir. Kişinin çocukluk döneminde yaşadığı travmatik deneyimler, aile ilişkileri, kişilik yapısı ve içsel çatışmalar agorafobi gelişiminde etkili olabilir.

Aile İlişkileri

Psikodinamik perspektife göre, agorafobi gelişiminde aile ilişkilerinin rolü önemlidir. Özellikle aşırı koruyucu veya baskıcı aile ortamları, çocuğun bağımsızlık ve özgüven gelişimini engelleyebilir. Bu durum, kişinin dış dünyaya karşı güvensizlik duymasına ve agorafobi semptomlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

Kişilik Yapısı

Psikodinamik yaklaşıma göre, agorafobik bireyler genellikle içe dönük, endişeli ve kontrolcü kişilik özellikleri taşıyabilirler. Bu kişilik yapısı, dış dünyaya karşı güvensizlik duymalarına ve kontrol kaybı korkusuna yol açabilir.

Bilinçdışı Süreçler

Agorafobi gelişiminde bilinçdışı süreçlerin rolü de önemlidir. Bilinçdışında yaşanan korku, kaygı ve travmatik deneyimler, kişinin dış dünyayla karşılaşma korkusunu tetikleyebilir ve agorafobi semptomlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Risk Faktörleri

Agorafobi gelişiminde etkili olan bazı risk faktörleri şunlardır:

 • Genetik Faktörler: Aile öyküsünde agorafobi veya diğer anksiyete bozukluklarının bulunması, bireyin agorafobi riskini artırabilir.
 • Travmatik Deneyimler: Çocuklukta yaşanan travmatik olaylar, özellikle ayrılık, kayıp veya istismar gibi deneyimler, agorafobi gelişiminde rol oynayabilir.
 • Stresli Yaşam Olayları: Yoğun stres, baskı ve travma içeren yaşam olayları, agorafobi semptomlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 • Kişilik Yapısı: Daha içe dönük, endişeli ve kontrolcü kişilik özelliklerine sahip bireylerin agorafobi geliştirme riski daha yüksek olabilir.

Bu faktörler agorafobi gelişiminde rol oynayabilir, ancak her birey farklı bir deneyime sahip olabilir. Agorafobi’nin gelişimindeki nedenler ve risk faktörleri karmaşık ve kişiseldir, bu nedenle her bireyin durumu farklı olabilir. Psikodinamik perspektiften bakıldığında, agorafobi gelişimindeki bu nedenler ve risk faktörleri, bireysel terapi süreçlerinde değerlendirilerek tedavi planlarına yansıtılabilir.

Psikodinamik Perspektif

Psikodinamik perspektif, psikolojik problemlerin altında yatan bilinçdışı süreçlerin incelenmesine odaklanan bir bakış açısıdır. Agorafobi durumunda da, psikodinamik perspektiften bakıldığında, kişinin korkularının ve kaygılarının kökenlerini anlamak için bilinçdışı süreçlere odaklanılır. Bu perspektif, özellikle çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerin, kişilik gelişimi ve duygusal sağlamlık üzerindeki etkilerini vurgular.

Agorafobi’nin psikodinamik perspektiften incelenmesi, kişinin çocukluk döneminde yaşadığı travmatik deneyimlerin, ayrılık kaygısı, güvensiz bağlanma gibi temel psikodinamik faktörlerin gelişiminde etkili olabileceğini vurgular. Bu perspektif aynı zamanda bireyin bilinçdışı düzeyde yaşadığı çatışmaların, korkularının ve savunma mekanizmalarının agorafobi semptomlarına nasıl katkıda bulunabileceğini anlamak için kullanılır.

Bir psikodinamik terapist, agorafobi semptomlarına yol açan bilinçdışı süreçleri anlamak ve bu süreçlerin farkındalığını artırmak için kişiye odaklanabilir. Terapist, kişinin agorafobik korkularının altında yatan bilinçdışı dürtüleri, iç çatışmaları ve travmatik deneyimleri keşfetmesine yardımcı olabilir. Bu süreç, agorafobinin psikodinamik kökenlerini anlamak ve bu kökenlere yönelik terapötik çalışmalar yapmak için önemli bir adımdır.

Bu perspektif, agorafobiye daha derin ve kapsamlı bir bakış açısı sunabilir, ancak terapi sürecinde kullanılması genellikle diğer terapi yaklaşımları ile birlikte kullanılır. Psikodinamik perspektif, bireyin kendi içsel dünyasını keşfetmesine ve anlamasına yardımcı olabilir, ancak her birey için uygun olmayabilir. Terapistler genellikle farklı terapi yaklaşımlarını bir arada kullanarak, agorafobiye en etkili şekilde müdahale etmeyi amaçlar.

Psikodinamik terapi ile ilgili daha kapsamlı bir anlayış için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

 • Freud, S. (1926). Inhibitions, Symptoms, and Anxiety
 • Jung, C. G. (1960). The Structure and Dynamics of the Psyche
 • Erikson, E. H. (1950). Childhood and Society

Anıl Yılmaz

Uzman Psikolog & Psikoterapist

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

WhatsApp Destek